Trainingscentrum Noorderzicht; Mirjam Medema en Rebekka Visser

Mail: info@noorderzicht.com

Adres: Hoofdstraat 13 9988RS Usquert

Telefoonnummer: 06 - 411 31 738

KVK: 69 07 60 65

© Noorderzicht 2023

NOORDERZICHT

Studenten verloskunde

Casuïstiek en supervisie: leren reflecteren


Ken je dat?

Je maakt een casus mee tijdens je stage. Je hebt het er met je begeleider en met je jaargenoten over. En toch mis je iets. Je zou de hele casus eens uitgebreid stap voor stap door willen nemen en je eigen ideeën willen spiegelen.


Of: Je wordt bij een stage geacht iets heel anders te doen, dan je in de opleiding kreeg aangeleerd. En als je het zelf voor het zeggen had, zou je het misschien wel nog weer anders aanpakken.


Je visie ontwikkelen en onderbouwen is een uitdaging waarbij we graag ondersteunen. Op verzoek van studenten bieden we de mogelijkheid om, met een groep naar keuze, casuïstiek met ons te bespreken en ervaring op te doen met een beproefde reflectiemethode.

Praktische informatie


Doelgroep:

Gespreksleider:

Data:

Duur:

Lokatie:

Voorbereiding:

Kosten:                              

Studenten verloskunde

Rebekka of Mirjam

Op aanvraag

2 uur

Noorderzicht of in overleg

In overleg 

€ 100,- voor de hele groep, maximaal 12 deelnemers, geen minimum. Dus met hoe meer je komt, hoe goedkoper per persoon. 

Individueel: in overleg naar draagkracht.

Aanmelden

Intervisie en coaching